ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Επιτροπές-ομάδες

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρογράμματα Β΄) της ΕΔ Ε& ΠΚ Υπ.Οι.Α

Siggrotisi epitropis paralabis kai parakoloythisis

Σύσταση και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής προεπιλογής, στο πλαίσιο των αιτήσεων στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ τ. Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με απόσπαση ή μετακίνηση.

Ορθή επανάληψη_Aπόφαση σύστασης και συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής προεπιλογής

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Παραλαβής των ειδών του έργου της ΕΥΣΕΔ/ΕΜΠ με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών γραφείου».

Anakoinwsh klhrwshs epitrophs paralavhs eidwn plaisiou

Διενέργεια κλήρωσης για τη ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Παραλαβής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του έργου της ΕΥΣΕΔ/ΕΜΠ με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών γραφείου».

Anakoinwsh klhrwshs

Ανακοίνωση διενέργειας επαναληπτικής κλήρωσης για αντικατάσταση Προέδρου …..

Ανακοίνωση διενέργειας επαναληπτικής κλήρωσης για αντικατάσταση Προέδρου Σωτηρίου Μασγανά της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους»

antikatastash proedrou epitrophs OOSA

Ανακοίνωση διενέργειας επαναληπτικής κλήρωσης για Επιτροπές Παραλαβής, Αποσφράγισης & Αξιολόγησης των Προσφορών και Ενστάσεων – Προδικαστικών Προσφυγών του έργου ΟΠΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

klirosi epitropon OPS SHMATVN

Ανακοίνωση διενέργειας επαναληπτικής κλήρωσης για Επιτροπή Παραλαβής Υλικών της ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ

20130322_225_anakoinosi

..επαναληπτική κλήρωση.. Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό ..

Ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ226/Α/2011), ημέρα Παρασκευή (11/01/2013) και ώρα 13.00, στο γραφείο 237 της Ε.Υ.Σ.Ε.Δ. Εμπ. (Μονάδα Γ), θα διενεργηθεί επαναληπτική κλήρωση για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους» (κωδ. ΟΠΣ 376551), λόγω αποδοχής εξαίρεσης αρχικά κληρωθέντων μελών.

Συγκρότηση Επιτροπής .. Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό ..

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της Συμφωνίας Συνεισφοράς με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) «Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους».

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΟΠΣ 376551

Ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ226/Α/2011), ημέρα Πέμπτη (03/01/2013) και ώρα 13.00, στο γραφείο 237 της Ε.Υ.Σ.Ε.Δ. Εμπ. (Μονάδα Γ), θα διενεργηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους» (κωδ. ΟΠΣ 376551).