ΕΥΣΕΔ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ανακοινώσεις – Νέα

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφοράς για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση και έλεγχος ασφάλειας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ».

Anakinosi dienergias klirosis

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφοράς για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση και έλεγχος ασφάλειας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ».

Klirosi epitropis axiologisis prosforas ESHDHS

Νόμοι

N.703-1977 N.1023-1980 N.1564-1985 N.2000-1991 N.2323-1995 N.2741-1999 N.3066-2002 N.3105-2003 N.3190-2003 N.3205-2003 N.3297-2004 N.3323-2005 N.3377-2005 N.3419-2005 N.3468-2006 N.3557-2007 N.3604-2007 N.3668-2008 N.3697-2008 N.3728-2008 N.3734-2009 N.3844-2010 N.3852-2010 N.3874-2009 N.3955-2011 N.3959-2011 N.3982-2011

ΚΥΑ – ΥΑ

A-29955-2008 KYA 68268-2006

KYA 53792 -2007

KYA A21220-2004

YA 2 3563-2005

YA 2 3708-2009

YA 1095-2007

YA 1095 -2007

YA 1149-2004

YA 1178 -2007

YA 2557- 2006

YA A2-4221-2009

YA K1-188 -2006

YA Α2-730-2003

YA Κ1559-1992

ΠΔ

PD 36_1986

PD 489-1987

PD 85-2004

PD 254-2005

PD 12-2005

PD 58-2005

PD 51-2006

PD 115, 116 -2008

 

 

Υπαίθριο εμπόριο κεφάλαια

kefalaio 1

kefalaio 2-13-12

kefalaio 3_13-1-12

kefalaio 4

kefalaio 5

kefalaio 6

kefalaio 7

parartima kefalaio 3_entypa

Κατάλογος συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών έτους 2014 της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ τ. Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

katalogos simvaseon 2014

Δημόσια Διαβούλευση του σχέδιου του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1452 «Διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων – Απαιτήσεις και συστάσεις»

Ανακοινώθηκε από τον Ε.Σ.Υ.Π./ΕΛΟΤ το σχέδιο του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1452 «Διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων – Απαιτήσεις και συστάσεις» το οποίο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. (περισσότερα…)

Aνακοίνωση διενέργειας κλήρωσης αντικατάστασης Προέδρου ΕΠΠΑ

Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΓΕ ΣΤΗΝ ΠΠ 2014 2020.

Η ΕΥΣΕΔ Εμπ. στο πλαίσιο υποστήριξης της Ομάδας Σχεδιασμού και Κατάρτισης του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της περιόδου 2014-2020 στον τομέα του εμπορίου (ΟΣΠ) ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Εμπειρογνωμοσύνη για τη διαμόρφωση και διατύπωση προτάσεων στρατηγικής και προτεραιοτήτων στον τομέα του Εμπορίου, σε εθνικό (τομεακό και περιφερειακό) επίπεδο».
Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης για τη διαμόρφωση των Προτάσεων Στρατηγικής και Προτεραιοτήτων στον τομέα του Εμπορίου,οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο με τίτλο «Κείμενο Εξειδίκευσης των Δράσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020», το οποίο παρατίθεται κατωτέρω, Part 1 και Part 2.

g paradoteo keimeno exeidikeusis twn drasewn tis g.g.e stin pp 2014 2020_part 1

g paradoteo keimeno exeidikeusis twn drasewn tis g.g.e stin pp 2014 2020_part 2