ΕΥΣΕΔ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σύσταση και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής προεπιλογής, στο πλαίσιο των αιτήσεων στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ τ. Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με απόσπαση ή μετακίνηση.

Ορθή επανάληψη_Aπόφαση σύστασης και συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής προεπιλογής

Κατάλογος συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών έτους 2015 της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ τ. Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Κατάλογος συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών έτους 2015 της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ τ. Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ τ. Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ τ. Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Αίτηση

Τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα

Φύλλο οδηγιών συμπλήρωσης τυποποιημένου βιογραφικού σημειώματος

Τυποποιημένο Βιογραφικό_ΕΠ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ τΥΠΑΑΝΤ

Αίτηση

 

Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση και έλεγχος ασφάλειας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ».

Epitropi Parakolouthisis Paralavis Ergou ESHDHS

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφοράς για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση και έλεγχος ασφάλειας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ».

Anakinosi dienergias klirosis

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφοράς για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση και έλεγχος ασφάλειας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ».

Klirosi epitropis axiologisis prosforas ESHDHS

Απόφαση έγκρισης καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τ. Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (ΕΥΣΕΔ/ΕΜΠ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Apofasi egrisis katalogou promitheutwn

Νόμοι

N.703-1977 N.1023-1980 N.1564-1985 N.2000-1991 N.2323-1995 N.2741-1999 N.3066-2002 N.3105-2003 N.3190-2003 N.3205-2003 N.3297-2004 N.3323-2005 N.3377-2005 N.3419-2005 N.3468-2006 N.3557-2007 N.3604-2007 N.3668-2008 N.3697-2008 N.3728-2008 N.3734-2009 N.3844-2010 N.3852-2010 N.3874-2009 N.3955-2011 N.3959-2011 N.3982-2011

ΚΥΑ – ΥΑ

A-29955-2008 KYA 68268-2006

KYA 53792 -2007

KYA A21220-2004

YA 2 3563-2005

YA 2 3708-2009

YA 1095-2007

YA 1095 -2007

YA 1149-2004

YA 1178 -2007

YA 2557- 2006

YA A2-4221-2009

YA K1-188 -2006

YA Α2-730-2003

YA Κ1559-1992

ΠΔ

PD 36_1986

PD 489-1987

PD 85-2004

PD 254-2005

PD 12-2005

PD 58-2005

PD 51-2006

PD 115, 116 -2008